Dobrovolníctvo

Najlepšiu diplomovú prácu o filantropii napísala Slovenka študujúca v Prahe

Utorok, 25.01.2022

Víťazkou 5. ročníka Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia je Natália Blahová, absolventka Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Vo svojej práci sa venovala úlohe mecenášstva pri financovaní tak významného kultúrneho stánku, akým je Národné divadlo v Prahe.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž jej už druhým rokom otvorená aj pre českých študentov.

V roku 2011 bolo do súťaže prihlásených 13 prác, z ktorých odborná komisia vyberala 3 najkvalitnejšie. Autorky ďalších dvoch ocenených prác zúročili svoje vlastné dobrovoľnícke skúsenosti. Monika Žitňanská z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa vo svojej bakalárskej práci zamerala na objasnenie vzájomného vzťahu dobrovoľníckej činnosti a osobnostného rozvoja mladého človeka. Michaela Bálintová ukončila magisterské štúdium etnológie a kultúrnej antropológie diplomovou prácou o význame pôsobenia neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite v lokalite Ladislavov dvor.

Víťazky súťaže získajú štipendium na nimi zvolené vzdelávacie aktivity v hodnote 666, 333 a 166 euro.

„Chceme, aby toto ocenenie bolo okrem odmenenia tých, ktorí sa téme venovali počas štúdia, aj výzvou pre tých, ktorí si svoju tému iba hľadajú,“ hovorí Zuzana Thullnerová, členka hodnotiacej komisie.

Téme filantropie sa vo svojich záverečných prácach najčastejšie venujú študenti a študentky psychológie a sociálnej práce, často sa však táto téma nachádza aj u absolventov a absolventiek manažmentu.

Z najzaujímavejších pasáží prihlásených prác Centrum pre filantropiu zostavuje Zborník. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva. Publikácia je určená nielen študentom a pedagógom, ale aj pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, mimovládnych organizáciách či CSR manažérom a PR oddeleniam. Zborníky s predchádzajúcich ročníkov súťaže je možné si stiahnuť z web stránky Centra pre filantropiu.

Viac informácií na: www.cpf.sk.

Ocenené práce

1. miesto
Natália Blahová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Hospodářská a sociální politika
Názov diplomovej práce: Filantropia a financovanie divadiel. Analýza Národného divadla v Prahe

2. miesto
Monika Žitňanská, Trnavská Univerzita Trnava, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií
Názov bakalárskej práce: Rozvoj kompetencií dobrovoľníka v neziskových organizáciách

3. miesto
Michaela Bálintová, Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
Názov diplomovej práce: Pôsobenie neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite

Čestné uznania za výnimočne kvalitnú prácu
Jana Švubová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie
Názov diplomovej práce: Financování příspěvkových divadel hl. m. Prahy


Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, ktorá aktívne prispieva ku kultivácii filantropického prostredia na Slovensku, a snaží sa zlepšovať celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby darcovstvo bolo bežnou súčasťou života občanov ako aj podnikateľských subjektov.

Kontakt: Milica Danková, dankova@changenet.sk, 02/54644682, 0915/454242


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2022
<< janur >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.