Dobrovolníctvo

Srdce na dlani 2011 v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Utorok, 25.01.2022

Rok 2011 bol Radou Európskej Únie vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Cieľom tohto roka bolo podnietiť a podporiť úsilie o vytvorenie IMG_1166podmienok pre občiansku spoločnosť a dobrovoľníctvo a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností. Európsky rok dobrovoľníctva mal prácu dobrovoľníkov vyzdvihnúť a povzbudiť k nej rovnako ostatných ľudí, tak, aby sa do tejto činnosti zapájali a pokúsili sa riešiť existujúce problémy.

Počas tohto roka Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zrealizovalo v spolupráci s ďalšími organizáciami niekoľko aktivít, ktoré boli zamerané na naplnenie tohto cieľa. Poslednou v tomto roku bolo oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskobystrickom samosprávnom kraji a meste Banská Bystrica cenou Srdce na dlani 2011. V tradícii oceňovania sme pokračovali v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom už piaty rok

Srdce na dlani je ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2011 sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji realizovalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu 5.12.2011 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať akákoľvek právnická osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo prijatých 26 návrhov, v ktorých bolo na ocenenie navrhnutých 16 jednotlivcov a 9 dobrovoľníckych skupín. Spolu bolo nominovaných viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

IMG_1186Udelených bolo 10 ocenení Srdce na dlani 2011 v nasledovných kategóriách: dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii (ocenenie získala Mária Muránska), dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách (ocenenie bolo udelené Ivanovi Hrkelovi a Eve Balážovej), dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia (ocenenou bola skupina mladých ľudí v projekte EnviroFuture), dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou (ocenenie získal Marek Lafférs), dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania (ocenenou bola Helena Behúlová), dobrovoľníctvo v oblasti športu (ocenenie získal Marián Čema), dobrovoľníctvo v kultúre a umení (ocenenie bolo udelené Lenke Špiriakovej), dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (ocenenie získali členky Materského centra Mostík) a dobrovoľník mesta Banská Bystrica (ocenenie získal Anton Pálka).

Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v roku 2011 nominované na ocenenie a to konkrétne: Lea Weberová, Ján Mikolaj, žiaci a žiačky Základnej školy Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici, František Jelínek, Alžbeta Mihálová, Tatiana Sujová, Vladimíra Hanusová, Mária Ďurčíková, skupina mladých dobrovoľníkov v zariadení Jesienka, Angela Angelevska, Diogo Vaz, skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Dome Božieho milosrdenstva, skupina dobrovoľníkov v organizácii STADETORE, Stanislav Matejkin, žiaci a žiačky Základnej školy J. C. Hronského v Krupine a skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte V.I.S.

Výsledky aktivít zrealizovaných počas Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v meste Banská Bystrica svedčia o tom, že náš kraj a naše mesto disponujú bohatým ľudským potenciálom so silným prosociálnym cítením. Realizáciou oceňovania Srdce na dlani 2011 by sme chceli vyjadriť poďakovanie nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít. Ďakujeme aj študentkám Katedry hudobnej kultúry PF UMB, ktoré zabezpečili hudobný program počas oceňovania.

Autorka: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Centrum dobrovoľníctva


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2022
<< janur >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.