Dobrovolníctvo

Deň pre Naše Mesto

tvrtok, 13.08.2020

Zapojte sa v dňoch 17. a 18. júna 2011 (piatok a sobota) do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis a navrhnite aktivity zamerané na rozvoj zručností alebo skrášlenie a obnovu priestorov, pri ktorých potrebujete pomoc dobrovoľníkov. Podujatie sa bude tento rok konať paralelne v týchto mestách: Bratislava, Žilina, Košice a Galanta. Účasť ďalších miest je otvorená. Buďte aj Vy súčasťou Európskeho roka dobrovoľníctva.

http://www.nasabratislava.sk/SK/page/Spravy/Dobrovolnictvo-je-najefektivnejsia-forma-teambuildingu/n-0

O čo ide?

Naše Mesto je projekt firemného dobrovoľníctva. Zamestnanci firiem – dobrovoľníci - prichádzajú priamo do komunitných organizácií, ktorým nezištne pomáhajú pri realizácii rôznych aktivít – úprava dvorov a záhrad, čistenie parkov a verejných priestranstiev, upratovanie, drobné maliarske práce, skrášľovanie vnútorných priestorov a pod.

Okrem manuálnych zručností chceme využiť aj skúsenosti a know-how zamestnancov firiem v oblasti legislatívy, marketingu, komunikácie, počítačových či personálnych zručností. Vzdelávacie aktivity sa uskutočnia formou neformálnych workshopov, kde lektormi budú zamestnanci firiem – odborníci na danú oblasť a účastníkmi budú ľudia z neziskových organizácií, prípadne klienti organizácií.

Potrebujete dobrovoľníkov? Navrhnite si aktivitu!

V rámci tejto výzvy máte možnosť zapojiť sa do podujatia Naše Mesto a navrhnúť pre firemných dobrovoľníkov aktivity, ktoré skutočne pomôžu tým, ktorí pomoc potrebujú.

Návrhy aktivít (manuálne alebo vo forme know-how) musia prebiehať v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Galanta. Musia byť zmysluplné a musia reálne prispievať k riešeniu konkrétnej situácie v organizácii. Dôraz sa kladie na aktivity, kde je potrebný väčší počet dobrovoľníkov, pričom organizácia môže navrhnúť viacero rôznych aktivít v rôznych časoch.

Navrhované aktivity pre dobrovoľníkov:

* manuálne práce: úprava dvorov, záhrad, detských ihrísk a športovísk, kosenie trávy, výsadba okrasných rastlín a kvetín, čistenie verejných priestranstiev, parkov, potokov, starostlivosť a venčenie zvierat z útulku, maľovanie v interiéri aj exteriéri, jednoduché opravy a rekonštrukčné práce v interiéri, sťahovanie – inšpirovať sa môžete na www.nasabratislava.sk  alebo www.nasazilina.sk.

* administratívne práce: aktualizácia databáz, prepis inventáru a pod.

* aktivity sociálneho kontaktu: napr. výlet, spoločné podujatie so skupinou klientov organizácie, napr. klientmi domova ôchodcov, DSS, zdravotne znevýhodnenou mládežou, beseda so seniormi – neformálne rozhovory, výmena zážitkov, čítanie kníh.

* rozvoj vlastných odborných zručností. V prípade tohto typu aktivity navrhnite, v ktorej oblasti si chcete rozšíriť svoje skúsenosti a čo konkrétne očakávate od lektora, že Vás naučí (počítačové, prezentačné, komunikačné a personálne zručnosti, legislatívne poradenstvo). Naším zámerom je spojiť viacerých ľudí s rovnakými požiadavkami na 1 neformálnom workshope, kde lektormi budú práve dobrovoľníci z firiem. V prípade, že navrhnete viacero tém a bude dostatok záujemcov, zrealizujeme na 1 mieste a v 1 čase viacero tematicky odlišných workshopov a Vy sami sa budete môcť počas konania workshopu rozhodnúť, či ostanete celý čas na jednom alebo ich absolvujte viacero.

Aktivity sa budú sa realizovať v 4 rôznych termínoch:

* piatok, 17.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

* piatok, 17.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.

* piatok, 17.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.

* sobotu, 18.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Na realizáciu aktivít a úhradu priamych nákladov (nákup farieb a riedidiel, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok a nástrojov, zeminy, malých okrasných rastlín a pod.) môže byť poskytnutý menší grant. Grant kryje minimálne, nevyhnutné náklady na realizáciu aktivity a nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu, cestovné, komunikačné náklady či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

O výške udeleného grantu rozhodujeme individuálne, najmä na základe charakteru aktivity a počtu dobrovoľníkov, ktorí sa jej môžu zúčastniť:

* aktivita pre 15 dobrovoľníkov – orientačná výška grantu: 50 €

* aktivita pre 30 dobrovoľníkov – orientačná výška grantu: 100 €

* aktivita pre 50 dobrovoľníkov – orientačná výška grantu: 200 €

* aktivity pre 100 dobrovoľníkov - orientačná výška grantu: 400 €

Grant bude vyplatený na základe zmluvy uzavretej medzi Nadáciou Pontis a danou mimovládnou organizáciou.

Realizáciu aktivít počas Nášho Mesta budú v danom meste zastrešovať priamo komunitné organizácie, komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi bude zastrešovať Nadácia Pontis. Prihlasovanie dobrovoľníkov bude cez webovú stránku www.nasemesto.sk, kde budú zverejnené popisy aktivít, termíny a požadované počty dobrovoľníkov. Stránka je v súčasnosti v príprave.

Výber aktivít je na rozhodnutí dobrovoľníkov, oni sami, príp. prostredníctvom svojej firmy si vyberajú, do ktorej aktivity sa chcú zapojiť. Nadácia Pontis sprostredkúva aktivity dobrovoľníkom prostredníctvom web stránky a spolu s firmami sa v rámci internej komunikácie snaží motivovať zamestnancov, aby sa do podujatia zapojili. Aktivity budú otvorené aj pre dobrovoľníkov z radov verejnosti.

Kto sa môže prihlásiť?

O účasť na projekte Naše Mesto sa môže uchádzať nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Bratislave, Žiline, Košiciach a Galante, príp. okolí.

Do podujatia sa môžu zapojiť aj domovy sociálnych služieb, chránené dielne, školy, materské školy, centrá voľného času či materské centrá. Aktivity môžu navrhnúť aj občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu.

O účasť sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti.

Aké sú dôležité termíny?

* uzávierka prijímania prihlášok: 21.4.2011

* potvrdenie vybraných MNO a ich aktivít: do 10.5.2011

* spustenie stránky www.nasemesto.sk: 16.5.2011

* podpisovanie zmlúv s MNO: do 12.6.2011

* termín podujatia Naše Mesto: 17. – 18.6.2011

* záverečné správy a vyúčtovania grantov: 15.7.2011

Čo musíte spraviť?

Prihlášky aktivít prijíma Nadácia Pontis len elektronicky na adrese www.darca.sk. Pri registrácii si zvoľte Darca: Nadácia Pontis a Program: Naše Mesto 2011. K žiadosti si vytvorte osobné konto, a to zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk  a prihlasujete sa k nemu zadaním svojho prístupového loginu a hesla. Žiadosť o podporu vyplňte prostredníctvom vášho konta na www.darca.sk  v sekcii Náš projekt.

Povinnou súčasťou elektronickej žiadosti v sekcii Náš projekt je časť 7. Galéria – sem vložte vaše logo vo formáte .jpg a 1 fotografiu pre každú aktivitu, ktorú chcete zrealizovať (napr. vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť alebo miestnosti, ktorú chcete vymaľovať, obrázok skládky, ktorú chcete zlikvidovať a pod.). V prípade, že zašlete viac ako jednu fotografiu, najlepšiu a najvýstižnejšiu fotografiu nahrajte ako prvú.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. apríl 2011.

Aký je hodnotiaci proces?

Po obdržaní vyplnených prihlášok Nadácia Pontis skontroluje, či obsahujú všetky potrebné údaje a či spĺňajú formálne kritériá. Všetky prihlášky, ktoré splnia formálne kritériá a budú v súlade s cieľmi projektu Naše Mesto, postúpia do ďalšieho hodnotenia. Z procesu hodnotenia budú vylúčené prihlášky, ktoré:

* budú nekompletne vyplnené

* majú administratívne nedostatky

* prekročia stanovený rozsah

* nespĺňajú zameranie projektu Naše Mesto

* budú doručené po termíne uzávierky

Formálne hodnotiace kritériá:

* organizácia musí vykonávať svoju činnosť viac ako 1 rok

* organizácia musí mať neziskový charakter

* súlad predloženej prihlášky s náležitosťami výzvy

* doručenie prihlášky do termínu uzávierky

* vyplnenie všetkých požadovaných údajov v prihláške

Vecné hodnotiace kritériá

* profil organizácie

* návrhy dobrovoľníckych aktivít (lokalita, typ aktivity, kapacita dobrovoľníkov, potrebnosť aktivity, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce)

* rozpočet na navrhované dobrovoľnícke aktivity

Koho kontaktovať?

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne, programovej koordinátorke Lucii Borovskej po zaregistrovaní na webovom portáli www.darca.sk cez sekciu Pošta. Ak je nutný osobný kontakt, volajte tel. číslo 02/5710 8117.

Zdroj: Darca.sk

Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< august >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.