Dobrovolníctvo

Konferencia o dobrovoľníctve v Prešove.

Pondelok, 21.10.2019

Katedra aplikovanej edukológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity organizuje pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 dňa 27. apríla 2011 študentskú konferenciu pod názvom „Dobrovoľníctvo a jeho vplyv na edukáciu detí a mládeže“. Všetkých záujemcov srdečne pozývame na diskusiu na nasledovné témy:

Témy konferencie:

Dobrovoľníctvo a jeho prínos v oblasti integrácie
Spolupráca škôl, miest a obcí s dobrovoľníkmi pracujúcimi s deťmi a mládežou
Činnosti a stratégie v edukácii nápomocné pri integrácií detí a mládeže
Dobrovoľník ako iniciátor podporujúci interkultúrny dialóg
Konkrétne metodické materiály, stratégie, postupy a možnosti ich využitia v procese edukácie detí a mládeže zo znevýhodnených skupín k dosiahnutiu integrácie do spoločnosti

Prihláseným účastníkom budú zaslané bližšie informácie.

Konferenčný poplatok: Pre študentov je 5 €, pre ostatných (doktorandov, učiteľov a iných vedeckých pracovníkov) 10 €. Konferenčný poplatok je potrebné zaslať vopred na č. účtu: 7000078299/8180, VS: 27042011. Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko, v poplatku sú zahrnuté náklady na konferenciu. V prípade záujmu o obed je príplatok 3 € ktorý je potrebné uhradiť spolu s konferenčným poplatkom na vyššie uvedený účet.

 Prihlášky na konferenciu možno zaslať do 5.marca 2011 na e-mailovú adresu: vtancarova@unipo.sk, do predmetu správy napíšte: DOBROVOLNICTVO_prihlaska. Podrobnejšie informácie s pokynmi k vypracovaniu príspevku budú prihláseným účastníkom zaslané v do 31. 03. 2011.Text príspevku, ktorý bude publikovaný v konferenčnom zborníku, prosíme zaslať elektronickou formou ako prílohu na adresu:
vtancarova@unipo.sk s uvedením predmetu: DOBROVOLNICTVO_prispevok  do 8. apríla 2011.
Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebudú publikované v konferenčnom zborníku.

Vedeckí garanti konferencie: ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.


Organizačný výbor konferencie: ThLic. Dominika Komišaková, Mgr. Emília Halagová, Mgr. Veronika Tancárová, Mgr. Terézia Komišáková, ThLic. Lukáš Petruš

Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2019
<< oktber >>
Po Ut St Št Pi So Ne
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.