Dobrovolníctvo

Medzinárodná školská sieť aces začína novú projektovú súťaž

tvrtok, 09.07.2020

Vrstovníci podporujúci tých, ktorí majú problém s učením, koncerty v domovoch dôchodcov, aktivizovanie mladých a starších ľudí v spoločných aktivitách s cieľom chrániť prostredie alebo boj s diskrimináciou – tieto a mnohé iné aktivity môžu byť súčasťou medzinárodného dobrovoľníckeho projektu. Jedným z cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 je zvýšenie viditeľnosti a vážnosti ľudí, ktorí pracujú vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Dobrovoľníkom sa môže stať každý, pričom táto možnosť neponúka len osobné uspokojenie, ale aj príležitosť na obohatenie vzdelania.

 

Hľadajú sa slovenské školy!

Súťaže sa celkovo zúčastňuje 15 krajín, pričom zúčastniť sa môžu všetky školy z celého Slovenska. Návrhy projektov je možné podávať do 30. apríla 2011. Najlepšie projekty vyberie medzinárodná porota. Víťazi súťaže sa zúčastnia projektového cyklu aces 2011/2012 a zároveň im bude pridelený grant. Získajú podporu počas priebehu daného projektu a budú pozvaní na medzinárodné stretnutia. On-line vyhľadávač partnerov, ktorý umožňuje jednotlivým školám hľadať „ideálnych partnerov“ podľa spoločných záujmov a požiadaviek, je dostupný na: www.aces.or.at. Spoločne s partnermi budú školy následne realizovať svoje spoločné nápady v rámci projektu.

 

aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Školskú iniciatívu aces založila nadácia ERSTE v roku 2006. V spolupráci s neziskovou organizáciou VČELÍ DOM (Slovenská republika) je Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) jej počiatočným koordinátorom. Cieľom organizácie aces je spájať učiteľov a študentov zo strednej a juhovýchodnej Európy a prekonávať tým hranice. Toto úsilie podporujú ministerstvá školstva v rámci všetkých zúčastnených krajín. „Dobrovoľníctvo má vo svete dlhoročnú tradíciu a je neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti. Keďže rok 2011 je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva, téma nového ročníka aces-u je nanajvýš aktuálna. Propagácia dobrovoľníckej práce už medzi žiakmi a študentmi podnecuje ich schopnosti tvoriť, budovať a učiť sa vnímať potreby v spoločnosti a hľadať možnosti, ako na ne reagovať. Už teraz sa teším na množstvo a rôznorodosť dobrovoľníckych aktivít a projektov, s ktorými jednotlivé slovenské školy prídu,“ hovorí RNDr. Mária Slugeňová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Programu aces sa doteraz zúčastnilo približne 16 000 žiakov a viac ako 2 000 učiteľov.

 

 

Téma projektovej súťaže: „Budovanie mostov v spoločnosti – staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite!“

Konečný termín na prihlásenie: 30. apríl 2011

Partnerské krajiny: Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika a Slovinsko

Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert: reinhard.eckert@iz.or.at, T: 43 (0) 1/586 75 44

Podrobné informácie: http://www.aces.or.at  

 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Nadácia ERSTE, Komunikácia
Maribel Königer, Tel. 43 (0) 50100-15453, E-mail: maribel.koeniger@erstestiftung.org
Jovana Trifunovic, Tel. 43 (0) 50100-15844, E-mail: jovana.trifunovic@erstestiftung.org
Andreea Gurau, Tel: 43 (0) 50100 – 19614, E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

 

Interkulturelles Zentrum, Komunikácia
Barbara Hämmerle, Tel. 43 (0)1/586 75 44 -12, E-mail: barbara.haemmerle@iz.or.at  

 

VČELÍ DOM
Danica Lacová, Tel. 421 (0)2 2086 2286, E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk  

 

Webster
Elena Sklenářová, Tel. 421 917 925 729, E-mail: sklenarova@webster.sk  

 

 

Nadácia ERSTE (ERSTE Stiftung) pôsobí v regióne strednej a juhovýchodnej Európy od roku 2003. Spoločne so svojimi partnermi rozvíja celý rad verejnoprospešných aktivít, vyvíja činnosť v rámci troch hlavných programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa. Nadácia ERSTE je právnym nástupcom 190-ročnej “Erste oesterreichische Spar-Casse”, prvej rakúskej sporiteľne. Jej dva záväzky sa odvíjajú od týchto historických koreňov: ako najväčší akcionár Nadácia ERSTE zaručuje budúcnosť Erste Group ako nezávislej spoločnosti a investuje svoje dividendy na podporu všeobecného blaha. Viac informácií na www.erstestiftung.org  

 

 

Interkulturelles Zentrum
Interkulturelles Zentrum (IZ) je nezávislá nezisková organizácia so sídlom vo Viedni v Rakúsku. Od roku 1987 podporuje IZ medzinárodné partnerstvá medzi školami, cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, medzinárodnú mládežnícku prácu, medzikultúrne vzdelávanie a riadenie rôznorodosti v Rakúsku a v zahraničí. Významné projekty ako aces alebo YouthNET propagujú medzinárodný dialóg krajín Európskej únie s krajinami východnej a juhovýchodnej Európy. V januári 2007 sa Interkulturelles Zentrum stalo Národnou agentúrou pre program EÚ „Youth in Action“. Pre IZ pracuje momentálne 21 ľudí, ktorých podporuje výkonná rada a manažment. Ďalšie informácie: www.iz.or.at

 

VČELÍ DOM
VČELÍ DOM je občianske združenie založené v máji 2009 v Bratislave s cieľom podporovať a rozvíjať iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnosti napĺňať výzvy novej zjednotenej Európy. Združenie zohráva aktívnu úlohu pri odhaľovaní existujúcich a tvorbe nových zdrojov, ktoré môžu napomôcť stimuláciu kultúrneho a spoločenského života na Slovensku a v ostatných krajinách, predovšetkým strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie VČELIEHO DOMU sa zameriava na vývoj stratégií, tvorbu platforiem, podporu a organizáciu projektov pre všeobecné blaho na Slovensku a v zahraničí. Posilňovanie občianskej spoločnosti a dialóg v rámci Európy je dôležitým cieľom združenia. Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk.  

 


Nadácia ERSTE
Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.