Dobrovolníctvo

Končí sa Európsky rok dobrovoľníctva

tvrtok, 09.07.2020

Európsky rok dobrovoľníctva sa čoskoro skončí. Teraz už nostalgicky spomíname na časy, kedy sme v spolupráci s neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi tvorili národný plán ERD 2011. Každá organizácia mala svoju vlastnú predstavu o tom, ako by mal vyzerať Európsky rok dobrovoľníctva na Slovensku. Rovnako mali štátne inštitúcie svoje predstavy o tom, ktoré aktivity by sa mali v rámci roka dobrovoľníctva uskutočniť. Strávili sme veľa hodín diskutovaním o situácii v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku a o problémoch, ktoré by sa mali počas roka vyriešiť. Každý európsky alebo medzinárodný rok je príležitosťou k tomu, aby sa riešili problémy, ktoré nie sú natoľko naliehavé, aby ich vyriešila bežná politická a ekonomická prax. Pritom nejde o otázky nepodstatné pre život človeka. Naopak! Všetky problémy nastolené počas rozhovorov o prioritách ERD 2011 na Slovensku sa týkali životne dôležitých otázok. Neziskové organizácie a inštitúcie štátnej správy riešia otázky týkajúce sa bazálnych problémov ľudskej existencie, otázky dôstojného života občana v demokratickej spoločnosti, otázky týkajúce sa prežitia všetkého živého na Zemi.

Európsky rok dobrovoľníctva nám pomohol ukázať všetkým občanom Slovenskej republiky, že práve toto sú najdôležitejšie problémy ľudí. Štátna moc, štátna samospráva a súkromný sektor riešia problémy, ktoré sú z ich pohľady dôležité, ale neriešia drobné a pritom pre jednotlivého občana dôležité problémy, ako napríklad starostlivosť o chorých a hendikepovaných, mimo toho najpodstatnejšieho - jeho prežitia. Neriešia jeho ľudskú dôstojnosť, potrebu zhovárať sa. Neriešia potrebu uchovávať kultúrne pamiatky, potrebu zmysluplného trávenia voľného času, potrebu občianskej participácie a aktívnej účasti na verejnom živote komunity.... existuje veľa oblastí života, ktoré verejná správa a súkromný sektor nemôže riešiť, podporovať a rozvíjať z dôvodu neschopnosti zamerať sa na veci na pohľad bezvýznamné a neprofitabilné, ale v skutočnosti kľúčové pre život človeka ako spoločenského tvora.

Ľudská spoločnosť sa bude vyvíjať ešte stovky rokov, kým vynájde spoločenský systém, ktorý by dokázal splniť najsubtílnejšie podmienky toho, čo dnes nazývame Humánnou spoločnosťou. Predpokladom pre to je zabezpečenie jedla, šatstva a strechy nad hlavou, možnosti rozvoja osobnosti, schopnosť vidieť minulosť, prítomnosť a budovať budúcnosť v prospech seba a svojich potomkov, vnímať každého jedinca ako plnohodnotného člena, nie len národa, ale hlavne ľudstva, prijímať zvieratá nie ako potravu, ale ako živé tvory, ktoré sa vedia radovať aj trpieť, vedieť sa pozrieť na človeka žijúceho tisíce kilometrov ďaleko od svojho bydliska ako na svojho brata...

Na Slovensku existujú ľudia, ktorí dokázali spojiť svoje ideály o tom, ako má vyzerať spoločnosť, s praxou a činnosťou, ktorá nie je zárobková. Presne toto sme chceli ukázať všetkým obyvateľom Slovenska. Chceli sme, aby vedeli, že dobrovoľníci sú dobrí ľudia, ktorí pomáhajú iným a pritom to nevnímajú ako sebaobetovanie, ale ako sebarozvoj. A majú stopercentnú pravdu! Každý, kto si to vyskúšal, vie prečo je to tak. Dobrovoľníci sú víťazmi a boli by nimi aj bez Európskeho roka dobrovoľníctva. Rok dobrovoľníctva dal možnosť aj ostatným, aby zmenili svoj pohľad, svoj život, aby zmenili svoje hodnoty.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, neziskovým organizáciám, inštitúciám verejnej správy a súkromným firmám, ktoré sa angažujú v dobrovoľníctve a pomohli nám pri realizácii ERD 2011. Ale hlavne ďakujem tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom rozvíjajú dobrovoľníctvo bez ohľadu na to, aký Európsky rok práve prebieha!

Prajeme vám všetkým nádherné sviatky mieru a pokoja, veľa lásky a porozumenia nielen v roku 2012, ale počas mnohých rokov, ktoré budú nasledovať!

Autorka: Gabika Gliševičová, koordinátorka ERD 2011, IUVENTA (Národný koordinačný orgán ERD 2011)

Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.