Dobrovolníctvo

Vianoce s Nadáciou LINAJE

tvrtok, 13.08.2020

Nadácia LINAJE spustila svoju vianočnú akciu formou verejnej zbierky na podporu výstavby Ôsmeho svetadielu – autistického centra v dedine Borová, ktorú iniciovala Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave (ďalej len “SPOSA-T”). Od 1. decembra do 23.decembra je domovom tejto akcie AVION Shopping Park v Bratislave, ktorého cieľom je výber finančných prostriedkov formou predaja predmetov z občianskych združení i chránených dielní z celého Slovensku a tiež umeleckých a osobných predmetov, ktoré ako dar poskytli umelci a spoločnosti - podporovatelia nadácie. Do tohto podujatia predstavitelia Nadácie LINAJE v tomto roku zapojili okrem partnerov aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života Slovenska. Výťažok z predaja vo výške 100% bude poukázaný v prospech vyššie uvedeného projektu.

Poprvýkrát sa stal AVION Shopping Park “adresou” informačno-predajnej akcie, ktorá sa koná od 1. – 23. decembra 2011. Cieľom i významom tejto akcie je verejná zbierka finančných prostriedkov formou predaja produktov z dielne SPOSA-T, ako aj z iných chránených dielní a tiež umeleclých predmetov a originálnzch darčekov od podporovateľov nadácie na výstavbu autistického centra v dedine Borová, ktorého koordinátorom a ambasádorom je Nadácia LINAJE. Významnou črtou akcie okrem získania finančných prostriedkov je aj informovať verejnosť o kvalite života autistov - s akcentom na problematiku dospelých autistov.

Súčasťou akcie sú aj “Special Hours”, počas ktorých môžu návštevníci stánku v nákupnom centre stretnúť osobnosti spoločenského-kultúrneho života, ktoré sa do predaja osobne zapojili, okrem iných herci (Roman Pomajbo, Diana Mórová, Helena Krajčiová, Ivana Kuxová, Zuzana Tlučková, Elena Podzámska s Martinom Chrenom, Andrea Karnasová, Andrej Hryc, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Mirka Partlová, Zuzana Kanócz, Ján Koleník, Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková), speváci ( Gizela Oňová, Marián Greksa, Jana Daňová), moderátori (Mischo, Miška a Barbora z Radia Europa2, Marianna Ďurianová, Katarína Brychtová, Lucia Hablovičová, Erika Barkolová, Gregor Mareš), spisovateľ Anton Uherík, producent Jaro Slávik, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Peter Belinský, ako i Popredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

Otváracie hodiny v stánku sú počas pracovných dní od 15 do 20.hod. a cez víkend od 10.do 20. hod.

Partnermi podujatia sú TV JOJ, Azet.sk, Europa2, Radio Aligator, BlueSky Media a Repre s.r.o.


Rezidenčný projekt dospelých autistov “Ôsmy svetadiel”: V Borovej pri Trnave vzniká nové stredisko pre mladých dospelých autistov „Ôsmy svetadiel“. Na rozdiel od podobných existujúcich zariadení ide o stredisko rodinného typu, vôbec prvé na Slovensku. Zariadenie má byť riešené zároveň aj ako farma, kde by klienti pestovali rastliny, resp. sa neskôr starali aj o zvieratá. Denne by zariadenie navštevovalo cca 25 - 30 ľudí, neskôr má ambíciu rožšíriť sa aj pre klientov so stálym pobytom. Zariadenie má tiež pomôcť rodičom autistov, ktorí majú často problém, kam umiestnia deti po skončení školy. Pri plánovaní projektu – ktorého celková hodnota výstavby je cca 650.000 Eur - sa členovia združenia inšpirovali podobným zariadením v Maďarsku. Záštitu nad projektom prevzal Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych veci a rodiny SR Jozefa Miháľ.

SPOSA – T, o.z. - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave / SPOSA-T /je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Jej cieľom je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života postihnutých jedincov, hlavne zabezpečenie dôstojného a zmysluplného života dospelých autistov formou zriadenia chránenej dielne a zariadenia sociálnej starostlivosti rodinného typu.

SPOSA-T bola založená v roku 1998 z iniciatívy rodičov. Na podnet združenia vznikli autistické triedy v materských školách, základných školách a praktická škola. Od svojho vzniku vyvíja osvetovo-poradenskú i mediálnu činnosť v regióne aj mimo regiónu, v spolupráci s odborníkmi organizuje kurzy a školenia pre rodičov a špeciálnych pedagógov, jednodňové výlety, rekondičné pobyty, výstavy a charitatívne koncerty či iné prezentačné podujatia.

Pri SPOSA-T pracuje terapeutická dielňa pre rodičov, záujmové krúžky pre deti , klub autistickej mládeže. Priestory združenia slúžia i k vykonávaniu praxe žiakov Praktickej školy pre autistov v Trnave. www.sposa-t.sk


Nadácia LINAJE
Začala svoju činnosť v roku 2010 so zámerom poskytovať spoločensko a verejno-prospešné činnosti najmä v oblasti sociálnej pomoci. Ambíciou Nadácie LINAJE je konkrétna pomoc tým odkázaným jednotlivcom a komunitám, ktorí ju dokážu čo najvhodnejšie zužitkovať v prospech svojho ďalšieho života, zároveň podajú pomoc ďalším.
Verejnoprospešné posolstvo Nadácie sa sústreďuje na oblasť realizácie a ochrany ľudských práv, podpory detí a mládeže v krízových centrách a pomoci
týraných žien a ich detí.
Prestavitelia a hlavní podporovatelia LINAJí sú ľudia, ktorí sa počas svojej kariéry viac rokov aktívne zapájali do poskytovania pomoci odkázaných skupinám.

Kontakt: Nadácia LINAJE, Adresa: Lipová 71, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 37925504
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s., č.úč.: 2628076325/1100
Zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra, odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy SR
Štefan Pogany – Predseda správnej rady a správca Nadácie LINAJE – tel. 421 903 65 65 66, email.: stefan@nadacialinaje.sk


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< august >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.