Dobrovolníctvo

5. december – Dobrovoľníctvo ako životný štýl

tvrtok, 09.07.2020

5. december prežíva detská organizácia eRko podobne ako mnoho iných v znamení Medzinárodného dňa dobrovoľníctva. V roku 2011, ktorý bol 5december2011Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva uskutočnilo eRko medzi svojimi členmi anketu, na ktorú odpovedalo 513 eRkárov (402 žien a 111 mužov), zo všetkých oblastí Slovenska, kde eRko pôsobí. Viac ako 300 odpovedajúcich pracuje s deťmi v ich voľnom čase na dedinách a približne 200 v meste. Z ankety vyplýva, že dobrovoľníctvo môže byť viac ako dobrý pocit, či skúsenosti pre budúce zamestnanie.

Mladí dobrovoľníci eRka sa počas roka 2011 pravidelne venovali svojim 500 detským skupinkám v 250 obciach. Okrem toho pripravili pre deti približne 150 letných táborov a do koledníckej akcie Dobrá novina sa v jej 16. ročníku (2010/2011) zapojilo 26 000 koledníkov.

Prečo sú dobrovoľníkmi eRka?

eRkárov priviedli k dobrovoľníckej práci najmä iní eRkári a priatelia (72% opýtaných), desatina opýtaných začala s dobrovoľníctvom z vlastnej iniciatívy, deväť percent priviedol k animátorstvu kňaz a iba jedno percento bolo podnietené k práci s deťmi svojimi rodičmi. Najčastejšími podporovateľmi sú pre opýtaných dobrovoľníkov ich „dobrovoľnícki kolegovia“ (51% opýtaných), ďalej priatelia (29%) a iné osoby. Sedem percent opýtaných uviedlo za svojich najväčších podporovateľov svojich rodičov.

Aj napriek ťažkostiam akými sú najmä časová náročnosť (63%) či malý záujem detí o stretká (35%) majú mladí ľudia svoje dôvody byť aj dnes dobrovoľníkmi. Týmito dôvodmi sú – pocit, že robia niečo zmysluplné (71%); presvedčenie, že je dôležité robiť niečo pre deti (54%); pocit, že robia niečo čo ich baví (51%) a skutočnosť, že sú radi s deťmi (49%). Motív získavania cenných skúseností bol uvedený až na piatom mieste (30% opýtaných).

Podpora pre dobrovoľníkov

Práca dobrovoľníkov eRka je v ich okolí vnímaná zväčša pozitívne. Štyridsaťštyri percent opýtaných sa stretáva s ocenením ich dobrovoľníctva v obci a dvadsaťtri percent opýtaných sa stretáva s ochotou eRkárom pomôcť. Za negatíva by sme mohli označiť nevšímavosť (uvádza 8% respondentov), nepochopenie (4%) a problematickú komunikáciu (4%).

Dobrovoľníctvo ako životný štýl

Prevládajúca rovesnícka podpora dobrovoľníkov v eRku a osobné vyjadrenia na otázku „Čo Ti dáva eRko osobne? Čo si sa v ňom naučil?“ hovoria o tom, že nazeranie na hodnotu dobrovoľníctva sa nemusí odvíjať len od prospešnosti pre štát a merať nadobudnutými zručnosťami. Je hodnotou samou o sebe a dotvára obraz mladého človeka o vzťahu s druhými ľuďmi. Najlepšie to vystihujú slová samotných dobrovoľníkov o tom, čo im dobrovoľníctvo dáva:

„Vážiť si svoje dary a schopnosti a menej pozerať na to, čo dokážu iní a ja nie.“

„Úctu k ľuďom, neporovnávať ľudí podľa zovňajšku, pretože to hlavné je ukryté v človeku.“

„To, že som v eRku znamená, že niekam patrím, čiže mám pocit príslušnosti k skupine skvelých ľudí, ktorých mám rád. To, že sa v niečom angažujem mi dáva ""voľné krídla"", čiže môžem prejaviť svoje nápady, hry a veci, ktoré by som napríklad doma nemohol robiť.“

„Stať sa skutočným animátorom znamená pre mňa stále sa zlepšovať učiť sa byt lepším, čerpať a rozdávať. To sa zmenilo aj v mojom živote rozdávam viac ,vnímam viac, snažím sa viac, mám rada viac:)“.

_____________________________________

Autor: Juraj Králik, 02/20445251, dury@erko.sk


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.