Dobrovolníctvo

Uskutočnilo sa mimoriadne stretnutie platforiem k 2% dani

tvrtok, 09.07.2020

Výzva neziskových organizácií k ekonomickej situácii v mechanizme 2% dane.

Platformy neziskových organizácií v súlade s platným Uznesením Rady vlády z roku 2009 zhodnotili ekonomický dopad zmien v mechanizme 2% dane od právnických osôb, ktorý bol prijatý v roku 2009. Ekonomický stav a ekonomické prognózy vedú neziskový sektor k jednoznačnému odporučeniu zachovať súčasný právny stav platný pre roky 2010, 2011 ako definitívne riešenie právnej úpravy asignačného mechanizmu 2 percentnej dane.

V súlade s touto skutočnosťou žiadame ministra financií, aby :

a) vyhovel žiadosti neziskových organizácií a zapracoval túto výzvu do novely zákona o dani z príjmov v rámci schvaľovania zákona o štátnom rozpočte,

b) prijal zástupcov neziskových organizácií ohľadom aktuálneho riešenia viaczdrojového financovania organizácií neziskového sektora

a súčasne žiadame splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, aby pokračoval v rokovaniach s ministerstvom financií ohľadom stabilizácie finančných zdrojov pre neziskový sektor.

K vyššie uvedenému rozhodnutiu dospeli neziskové organizácie z nasledovných dôvodov:

Z aktuálne získaných údajov poukazujeme na znižujúci sa objem financií, ktorý sa prostredníctvom nového asignačného mechanizmu dostáva od právnických osôb do mimovládnych organizácií, inštitúcií pôsobiacich s verejne prospešným presahom. Konkrétne z 37,5 mil. EUR v roku 2009 sa podiel zo zaplatenej dane znížil na 23,5 mil. EUR, ktoré do systému prišli do konca augusta 2011. Rovnako vidíme aj pokles počtu právnických osôb, ktoré daný mechanizmus využívajú, konkrétne z 30 tis. poukazujúcich subjektov v r.2009 je iba 25,7 tis. subjektov v roku 2011 (údaj platný do augusta 2011). Z 25,7 tis. poukazovateľov dar z vlastného zisku poskytlo iba 2,4 tis. subjektov. V prípade, ak by sa naplnil zákon o postupnej znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, do systému by sa v budúcom roku dostalo o 6,5 mil. EUR menej. Keďže motivácia pre subjekty, ktoré dnes darovali z vlastného zisku po zdanení bude nižšia, bude aj výnosnosť a príjem pre neziskové organizácie oveľa nižší. Aj keď vieme, že sa to síce týka nižšieho počtu poskytovateľov - právnických osôb, títo však poskytli takmer polovicu všetkých zdrojov poukázaných PO.

Neodvažujeme sa ani len odhadnúť výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov ŠR z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty.

Nové mechanizmy nepriamej podpory štátu pre MVO, inštitúcie pôsobiace s verejne prospešným presahom, taktiež nepriniesli doteraz želateľné efekty.

Navyše očakávame negatívny dopad ekonomickej krízy na našu spoločnosť, našich občanov a s tým spojené nároky na sociálnu sieť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto siete sú mimovládne neziskové organizácie pôsobiace s verejne prospešným presahom, ktoré svoje služby poskytujú efektívnejšie, inovatívnejšie a tam, kde nedosahuje štát a samospráva.

Bratislava 18.11.2011

 • Ekofórum
 • Fórum Donorov
 • Fórum kresťanských inštitúcií
 • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
 • Rada mládeže Slovenska
 • Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Sociofórum
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
 • Slovenské centrum fundraisingu
 • Asociácia telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky
 • Platforma horských a ostatných záchranných systémov SR

Pripravuje sa oficiálny text listu pre MF SR, ktorý vyzve Ministra financií SR k zastaveniu poklesu 2% dane a jej ukotveniu na terajších číslach priamo na najbližšej schôdzi NR SR.

Zdroj: 1.SNSC


Garant
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
 • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
 • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
 • EURO INFO - Slovensko
 • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
 • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
 • C.A.R.D.O.