Dobrovolníctvo

Medzinárodná konferencia Dobrovoľníctvo a spoločenská zodpovednosť naprieč Európou

tvrtok, 09.07.2020

Medzinárodná konferencia Dobrovoľníctvo a spoločenská zodpovednosť naprieč Európou sa odohrá v pondelok 14. novembra 2011 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Bude jedným z vrcholov Európskeho roku dobrovoľníctva /ERD/ na Slovensku a súvisí s tým, že hneď o deň neskôr sa v Bratislave začína Európske dobrovoľnícke turné 2011 / 15.-19. 11./, týždeň venovaný rôznym formám dobrovoľníctva . Zmyslom medzinárodnej konferencie je nielen zhodnotiť, čo neziskové organizácie, samosprávy a podnikateľské štruktúry urobili v rámci ERD, ale predovšetkým ide o ďalší impulz pre rozvoj dobrovoľníctva ako významného prejavu aktivít občianskej spoločnosti a tiež pre rok 2012, ktorý je Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Spoluorganizátorom konferencie je Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave a záštitu nad medzinárodnou konferenciou prevzal Maroš Šefčovič , podpredseda EK. Zahraniční rečníci predstavujú reprezentatívne štruktúry na poli dobrovoľníctva a spoločenskej zodpovednosti pre jednotlivé konferenčné bloky. Amanda Bowman je riaditeľkou International Business Leaders Forum, vrcholnej medzinárodnej organizácie pre CSR a donorstvo. Declan McDonnel zastupuje Výbor regiónov, teda predstaviteľov samospráv z celej Európy, Krzysztof Balon vystupuje za Európsky a hospodársky výbor, ktorý reprezentuje neziskové organizácie, Heinz K. Becker je poslancom Európskeho parlamentu a jednou z najvýznamnejších osobností európskych seniorských organizácií.

Rečníkov zo Slovenska sme oslovovali so zámerom, aby čo najvhodnejšie zastupovali tieto

tri segmenty – spoločenskú zodpovednosť firiem a ich dobrovoľnícke aktivity, miestne a regionálne samosprávy a neziskovú sféru. Neziskové organizácie zohrávajú aktívnu úlohu v Európskom roku dobrovoľníctva a v oblastiach, ktorých sa dotýka táto konferencia. Na nej si budete môcť nielen vypočuť významných rečníkov z medzinárodných i domácich štruktúr, ale tiež vymeniť navzájom poznatky a skúsenosti, nadviazať či prehĺbiť dôležité kontakty.

Hlavným organizátorom konferencie je medzinárodné konzorcium Konferencie pre strednú a východnú Európu /CEEC/, ktorú tvoria slovenská komunikačná spoločnosť Nautilus DJ a konzultačná spoločnosť Eupag so sídlami Brusel a Mníchov. Spolupracujeme so Zastúpením Európskej komisie v Bratislave, Nadáciou Pontis a ďalšími subjektmi. CEEC už zorganizovala viaceré významné a úspešné podujatia, nedávno napríklad medzinárodnú konferenciu Doprava a logistika v strednej a východnej Európe pod záštitou a za účasti vicepremiéra a ministra Jána Figeľa a významných predstaviteľov európskych štruktúr, na november pripravujeme medzinárodnú konferenciu k Dunajskej stratégii Európskej únie a na rok 2012 viaceré podujatia k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Radi a úprimne Vás privítame na tejto konferencii, aktívnym prístupom podporíte našu snahu o jej čo najvyššiu úroveň a prínos k problematike dobrovoľníctva a spoločenskej zodpovednosti i blížiaceho sa Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Kontaktné údaje:
PhDr.Miloš Nemeček, predseda organizačného výboru konferencie, e-mail: nemecek@goodwill.eu.sk, mobil: 0905 767 577 begin_of_the_skype_highlighting 0905 767 577 end_of_the_skype_highlighting
Mgr. Jana Čierniková,manažérka konferencie, 0915 727 917 begin_of_the_skype_highlighting 0915 727 917 end_of_the_skype_highlighting, jciernikova@nautilusdj.sk, Nautilus DJ, s.r.o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, P.O.BOX 50, 820 07 Bratislava

Účastnícky poplatok:

1. podnikateľské subjekty 50 EUR DPH /60 EUR/
2. neziskové organizácie a samosprávy 25 EUR DPH /30 EUR/

Príslušnú sumu uhraďte, prosím, po prihlásení na číslo účtu 4013140684/7500, ČSOB.


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.