Dobrovolníctvo

F.VAGAČ: Zákon o dobrovoľníctve ruší DPH

tvrtok, 09.07.2020

V piatok 21. októbra 2011 schválil parlament SR Zákon o dobrovoľníctve. Tlačová agentúra neziskového sektora oslovila ihneď po skončení hlasovania o návrhu zákona o dobrovoľníctve splnomocnenca pre občiansku spoločnosť Filipa Vagača, ktorý odpovedal aj k téme ďalšieho pokračovania vo svojej funkcii.

TANS: Parlament v piatok schválil zákon o dobrovoľníctve. Prešiel zákon v parlamente podstatnými zmenami?

Pri prerokovaní v jednotlivých výboroch sa podarilo zákon vylepšiť o ďalšie podstatné prvky. Podarilo sa dosiahnuť zmenu postavenia členov mimovládnych organizácií, ktorí v súčastnosti budú môcť spojiť plnenie svojich členských povinností s dobrovoľníckou činnosťou (pôvodný návrh to neumožnoval). Podarilo sa mi tiež vyrokovať zo štátnym tajomníkom MF B. Ďurajkom zmenu v zákone o DPH. MF súhlasilo s oslobodením od DPH pre služby, ktoré budú poskytnuté podľa tohto zákona. V praxi to znamená, že ak sa niekto, či už firma alebo jednotlivec, rozhodne poskytnúť služby bez nároku na odmenu, tak tieto služby budú oslobodené od DPH. Doteraz bolo potrebné, aj napriek bezodplatnému poskytnutiu služby, odviesť štátu z obvyklej ceny 20% DPH, čo v mnohých prípadoch viedlo k neposkytnutiu služby zadarmo. Túto zmenu sa podarilo do zákona dostať hlavne vďaka pani poslankyni J. Žitňanskej a spoločnému spravodajcovi tohto zákona pánovi poslancovi M. Radošovskému.

TANS: Kedy začne zákon platiť, čo ho ešte čaká v najbližšej budúcnosti?

Zákon musí ešte podpísať pán prezident, nepredpokladám však, že by tam mohol nastať vážnejší problém. Zákon by mal začať platiť od 1. decembra 2011, znamená to, že sa nám v Európskom roku dobrovoľníctva podarilo dosiahnuť výraznú kvalitatívnu zmenu postavenia dobrovoľníka na Slovensku. Najdôležitejšia etapa nás však len čaká. Tento zákon bude treba dostať do praxe a až po zavedení do reálneho života bude zrejme, čo priniesli jeho jednotlivé ustanovenia.

TANS: Tento mesiac padla vláda, na čo sa ako splnomocnenec chcete v najbližšom období sústrediť?

Pád vlády do značnej miery ovplyvní aj moje ďalšie zameranie. Koncepcia, na ktorej som pracoval, nebude už zrejme touto vládou prijatá. Chcem však urobiť všetko preto, aby téma rozvoja občianskej spoločnosti zostala dôležitou témou politickej diskusie. Chcel by som dosiahnuť, aby sa oblasti pomenované zástupcami občianskej spoločnosti ako kľúčové, dostali do priorít jednotlivých aktérov, podieľajúcih sa na správe veci verejných v ďalšom volebnom období. Je ich potrebné dotiahnúť do konkrétnej podoby tak, aby si ich mohli osvojiť či už ľudia z neziskového sektora, ale taktiež jednotliví politici, ktorí ich budú môcť spraviť súčasťou programového vyhlásenia budúcej vlády. Presne tak, ako sa to udialo zo zákonom o dobrovoľníctve.

Zdroj: http://www.1snsc.sk/clanok-0-2525/F_VAGAC_Zakon_o_dobrovolnictve_rusi_DPH_.html


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.