Dobrovolníctvo

Práca monitorovacích skupín pokračuje

tvrtok, 09.07.2020

Podľa polročných správ, ktoré zaslalo Občianskemu združeniu TATRY 19 z 21 monitorovacích skupín, ich členovia realizovali od decembra 2010 do mája 2011 aktivity v rozsahu 17 654 dobrovoľníckych hodín. Od začiatku projektu dosiahol dobrovoľnícky vklad rozsah 30 927 hodín.

Celkovo v gescii OZ TATRY začalo pracovať 26 skupín, ktoré sa zaviazali k tomu, že min. v rokoch 2010 – 2012 budú realizovať praktický monitoring životného prostredia v cieľovom okrese, mikroregióne alebo vo zvolených katastrálnych územiach. Každá skupina dostala od OZ TATRY kompaktné laboratórium pre testovanie vôd Aquamerck, metodické materiály, publikácie a pracovné listy v hodnote min. 330,00 €. Členovia monitorovacích skupín realizujú monitoring nelegálnych skládok odpadov, inváznych rastlín, porušovania zákona o vodách, pripravujú výchovno – vzdelávacie aktivity pre rovesníkov ako aj pre širšiu verejnosť, zavádzajú triedený zber odpadov na svojich školách, a pod. Skupiny, ktoré vyvíjajú minimálnu činnosť resp. neustále porušujú podmienky účasti v projekte sú z projektu vyradené, pričom musia vrátiť materiálno- technické vybavenie. Práca v rámci monitorovacích skupín umožňuje ich členom získavať praktické zručností z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré môžu následne uplatniť na stredných či vysokých školách resp. v budúcom zamestnaní.

Povedali o projekte a práci vlastnej skupiny:

 • „Venujem sa monitorovaniu životného prostredia. Som udivený ako si „vážime“ prostredie v ktorom žijeme. Väčšinu ľudí zaujíma len ich dvor a to, čo sa deje za plotom, už nie je ich vec. Nádherné trávniky, bazény, okrasné rastliny od výmyslu sveta... Čo z toho, keď o 20 metrov za cestou, po zotmení narastá skládka biologicky rozložiteľných odpadov z "dokonalých" záhrad?“ (Rudolf Schnurer, OZ Abovská osa)
 • „Zúčastnila som sa zberu odpadu v okolí rieky Kysuca a bola som nemilo prekvapená tým, čo sú ľudia schopní do rieky vyhodiť.“ (Patrícia Čečková, 1.C, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto)
 • „Myslela som, že obyvatelia nášho okolia sú ohľaduplnejší k prírode, ale po zážitku z čistenia okrajových časti Národného parku Slovenský raj, som bola naozaj sklamaná. Je neuveriteľné koľko odpadkov sme našli.“ (Dominika Palenčárová, 3.A, Gymnázium, Školská ul., Spišská Nová Ves)
 • „Určite sa členom takejto organizácie nestane človek, ktorý nemá nič iné na práci, alebo sa nudí. Tu už ide o to, že je nespokojný s tým, ako to v jeho prostredí, kde žije, vyzerá. Je naozaj zarážajúce, ak sa chcem ísť prejsť niekam do prírody a na každom kroku som nemilo prekvapená. Tu skládka, tam skládka. Čo ma však zarazilo najviac, a takpovediac aj najviac sklamalo, je pohľad na vec "kompetentných", ktorí náš záujem berú ako to, že je naším prvotným cieľom im uškodiť.“ (Milka Paholková, OZ Abovská osa)
 • „Páči sa mi takáto tímová práca, pekne sme si všetko rozdelili a teraz sa ukázalo, kto čo vie. Niekto mal len kopu rečí, ale asi aj takýchto ľudí v tíme treba, lebo potom sme mohli diskutovať, aj sa hádať, každý z nás si povedal svoje, ale konečný efekt to malo, si myslím.“ (Michaela Berthová, 3.AS, SOŠ, Nováky)
 • „Cestou domov som si všimla čiernu skládku, ktorú som odfotila, spravila som základný popis skládky a potom sme to cez školu poslali na OZ Tatry. Mala som dobrý pocit z toho, že mojou zásluhou sa táto skládka rýchlo odstránila.“ (Lucia Kmeťová, 3.ŽP, SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš)
 • „Našu doterajšiu prácu hodnotím pozitívne. Monitoring nelegálnych skládok je úspešný. Počet skládok, ktoré sme našli sa znižuje, skládky miznú. Stále však monitorujeme nové a nové skládky ...“ (Mária Črchlanová, SOŠ, Námestovo)
 • „ ... Robí mi to obrovskú radosť keď viem, že aspoň malým kúskom prispievam ku kráse mojej krajiny. Môj pohľad na prírodu a aj moje konanie sa zmenilo. Ja sama som bola človekom, ktorý bez pocitu viny vyhodil odpad na zem. Dnes by som si to nedovolila, a tiež na to upozorňujem ľudí, keď som svedkom takéhoto činu. Inšpirovalo ma to na toľko, že som sa rozhodla spracovať na tému monitorovanie nelegálnych skládok aj stredoškolskú odbornú činnosť. Postúpila som na krajské kolo. Aj vďaka Občianskemu monitoringu životného prostredia som o kúsok lepší človek.“ (Adriána Hrubjákova, SOŠ, Námestovo)
 • „Na krúžku sa mi najviac páčilo, keď sme chodili do terénu – mapovanie skládok. Bol to vždy vlastne taký výlet. Aj keď sme skládku nenašli, získal som vždy nové poznatky. Vždy som mal fotoaparát a všetko som dokumentoval.“ (Tomáš zo 7.A, ZŠ s MŠ, Tajovského ul., Poprad)

Aktivity a materiálno – technické vybavenie monitorovacích skupín boli finančne podporené v rámci projektu OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (http://www.ekopolis.sk), Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk) v rámci projektu „Monitoring životného prostredia a participácia mladých ľudí na riešení problémov životného prostredia“ a Ministerstvom školstva SR v rámci „Enviroprojektu 2009“.

Ďalšie vzdelávanie členov monitorovacích skupín bolo podporené v rámci projektu „Životné prostredie - vec verejná“, ktorý bol finančné podporený Nadáciou Intenda (http://www.intenda.sk) v rámci grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“. Mgr. Rudolf Pado Predseda a projektový manažer OZ TATRY

Garant
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
 • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
 • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
 • EURO INFO - Slovensko
 • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
 • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
 • C.A.R.D.O.