Dobrovolníctvo

Aké výsledky priniesol výskum dobrovoľníctva na Slovensku?

Pondelok, 25.05.2020

Výskum „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“ bol realizovaný v roku 2011 ako súčasť Národnej kampane k Európskemu roku 2011 s podporou Európskej únie a po niekoľkých rokoch nám konečne prináša ucelené informácie o stave dobrovoľníctva na Slovensku. Prinášame vám populárnu publikáciu, ktorá je jedným z výstupov výskumu.

Výskum vytvoril podmienky na preskúmanie rôznorodých dobrovoľníckych organizácií, projektov, aktivít, vzdelávaní a pod. a následného informovania verejnosti a kompetentných s cieľom vytvoriť obraz dobrovoľníctva na Slovensku.

Výskum bol rozdelený na dve časti:

1. kvantitatívny/reprezentatívny a

2. kvalitatívny.

Cieľom kvantitatívneho výskumu je doplniť absentujúce aktuálne údaje o dobrovoľníctve, zistiť a analyzovať rozsah dobrovoľníctva, jeho štruktúru a vybrané aspekty týkajúce sa motivácie, benefitov, bariér a informovanosti vo vzťahu k dobrovoľníctvu na Slovensku a získané údaje porovnať s predchádzajúcimi zisteniami. Reprezentatívny výskum bol realizovaný na vzorke 973 občanov Slovenskej republiky starších ako 15 rokov v priebehu mája a júna 2011.

Cieľom kvalitatívneho výskumu bolo identifikovať vplyv regionálnej sociálno-ekonomickej situácie na rozvoj dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych programov a identifikovať hlavné zdroje a efektívne stratégie významné pre ich činnosť a udržateľnosť. Táto druhá časť výskumu dokresľuje obraz o dobrovoľníctve a podmienkach pre jeho rozvoj na Slovensku

Riešiteľský tím spojil odborníčky z akademickej pôdy a z praxe s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti dobrovoľníctva. Koordinátorka projektu - Alžbeta Brozmanová Gregorová, rovnako ako členky riešiteľského tímu - doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., Mgr. Alžbeta Mračková, PhD. Lenka Vavrinčíková, PhD., Mgr. Jana Vlašičová a Mgr. Lucia Gregová sa venujú téme dobrovoľníctva vo svojej vedeckej, publikačnej, vzdelávacej a praktickej činnosti. Boli a sú členkami viacerých výskumných projektov a autorkami odborných publikácií a článkov týkajúcich sa dobrovoľníctva.

Populárnu publikáciu s názvom Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha si môžete stiahnuť tu.

Zdroj: Centrum dobrovoľníctva a C.A.R.D.O.


Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< mj >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.