Dobrovolníctvo

Európsky rok dobrovoľníctva 2011

Piatok, 22.10.2021

Cieľ ERD 2011

Všeobecným cieľom ERD 2011 je podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, úsilie Spoločenstva, členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov o vytvorenie podmienok pre občiansku spoločnosť, ktoré sú priaznivé pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností v Európskej únii.

 

Ciele európskeho roka sú:

 1. Pracovať na vytváraní prostredia priaznivého pre dobrovoľníctvo v EÚ – zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť presadzovania občianskej angažovanosti a medziľudských činností v kontexte EÚ a podľa potreby odstraňovať existujúce prekážky dobrovoľníckych činností. 
 2. Splnomocniť organizátorov dobrovoľníckych činností na zlepšovanie kvality dobrovoľníckych činností – uľahčovať dobrovoľnícke činnosti a pomáhať organizátorom zavádzať nové typy dobrovoľníctva a podnecovať vytváranie sietí, mobilitu, spoluprácu a synergie v rámci občianskej spoločnosti a medzi občianskou spoločnosťou a ostatnými odvetviami v kontexte EÚ. 
 3. Uznávať dobrovoľnícke činnosti – podporovať primerané stimuly pre jednotlivcov, podniky a organizácie podporujúce rozvoj dobrovoľníctva a dosiahnuť systematickejšie uznávanie dobrovoľníctva na úrovni EÚ a v členských štátoch zo strany tvorcov politík, organizácií občianskej spoločnosti, verejnoprávnych subjektov, sektoru formálneho a neformálneho vzdelávania a zamestnávateľov, pokiaľ ide zručnosti a kompetencie získané prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. 
 4. Zvyšovať povedomie o hodnote a význame dobrovoľníctva – zvyšovať všeobecné povedomie o význame dobrovoľníctva ako prejavu občianskej angažovanosti, ktorá prispieva k riešeniu otázok spoločného záujmu všetkých členských štátov, ako je napríklad harmonický spoločenský vývoj a sociálna súdržnosť.


Dokumenty na stiahnutie:

   


Garant
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
 • iuventa
2021
<< oktber >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 Udalosti
 • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
 • EURO INFO - Slovensko
 • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
 • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
 • C.A.R.D.O.